IN-ANIMA-TE OBJECTS

 

Sala de operație este supusă unor legi metafizice speciale. Aici, ființa este depersonalizată și ajunge să se confunde cu obiectul (ne)animat, o situație îndreptățită în accepțiunea lui Thomas Hobbes (Leviathan), care considera că oamenii sunt obiecte fizice sau mașinării sofisticate ale cărei funcții și activități pot fi descrise și explicate în termeni mecanici. Proiectul “IN-ANIMA-TE OBJECTS” pune în discuție modul în care definim ființa umană atunci când corpul este redus la tăcere, iar conștiința și conștiența sunt anesteziate, percepția noastră cu privire la obiecte, la modul în care acestea interacționează cu corpul și îl modelează, relația subiect-obiect, întâlnirea dintre om și tehnologie, discuție proiectată pe fundalul unei operații pe cord deschis al cărei protagonist este un copil în vârstă de nouă luni.

22th June – 6th July 

The Ark, Uranus St., no.150, Bucharest, Romania